Persoonlijk consult

Holistisch healen is een proces dat van binnenuit plaatsvindt.
Hiervoor is het nodig om dieper te gaan dan de klacht en alleen daar een pleister op te plakken.
Bij ChristALhelder wordt er geheald vanuit het niveau van de ziel.
Er wordt gewerkt aan bewustwording en energetische balans.
Wanneer de ziel geheald wordt, volgt healing op mentaal en emotioneel vlak. Als gevolg hiervan kan een fysieke klacht mogelijk verminderen en soms genezen.
De Reiki die tijdens de consulten stroomt, werkt tot op het niveau van de ziel.

Lees meer:  Wat houdt een persoonlijk consult in?