Hommeles

HOMMEles

Persoonlijke inzichten vanuit mijn natuur

Hoogstpersoonlijk geinspireerd door een hommel.

Tijdens de jaren dat ik bewust mijn weg naar mijn innerlijke kern bewandelde, leerde ik Reiki integreren in mijn leven. Ik leerde heel veel bij de School voor Intuïtieve Ontwikkeling, bij De Busjop in Heythuysen. En ondertussen werkte ik 7 mooie, waardevolle jaren bij Fruitbedrijf Heijnen.

Op beide mooie plekken gold:
Heerlijk samen met fijne mensen en sterk in verbinding met het wonder van de natuur.
Stap voor stap bewandelde ik mijn weg naar binnen. In mezelf en steeds weer naar buiten toe. Binnen in mij keek ik in vele spiegels van mezelf. Ik zag mezelf als kind, als puber, als volwassen vrouw en ja, zelfs in vorige levens.

Ook de natuur bood mij steeds opnieuw inzichten over mezelf. En zo kwam ik in de boomgaard bij Fruitbedrijf Heijnen een spiegel in de vorm van een hommel tegen.

Ik had pauze. Was even heerlijk buiten. Even heerlijk alleen met mezelf.

Die morgen had het hevig geregend. Ik slenterde door de kersenboomgaard, waar een fijnmazig net omheen gespannen was, om vogels van de verrukkelijke kersen vandaan te houden.

Daar hing mijn kwetsbare spiegeltje.

Helemaal alleen.

Gevangen. En getooid in een gestreepte outfit.

Mon chérie. Tussen de heerlijke, sappige kersen van Fruitbedrijf Heijnen.

Een prachtige, doorweekte hommel.

Vol bewondering bekeek ik het beestje. Heel aandachtig. En maakte er een foto van.

Vanuit mijn binnenste kwamen sierlijk de volgende woorden aanvliegen:

De HOMMEL les

In het leven van ieder mens is het zo nu en dan hommeles.

Je voelt dan een grote onrust van binnen.

Dan kan het lijken alsof je gevangen zit en alsof je niet goed meer verder kunt.

Je voelt dan misschien wel enige nattigheid.

Maar als je de moed hebt om de zon op die hommeles te laten schijnen, en zo zelf je eigen leven weer in het licht zet, voel je misschien dat de onrust opdroogt. Dat je jouw vleugels zelf weer uit kunt slaan, waardoor je in staat bent in je eigen juiste richting te vliegen.

Je eigen vrijheid tegemoet!

En achteraf, blijkt die hommeles, een les voor jou als mens te zijn geweest.

Een levensles.

En mag je zien, hoe de moed om je eigen schaduwzijden in het licht te durven zetten, de inzichten die daaruit voortvloeiden en een verandering als gevolg hiervan, je als mens hebben doen groeien.


Bedankt voor deze wijze LES prachtige HOMMEL !

Christien 2017