Ben jij een schitterend ijskristal?

In een wakkere nacht in het voorjaar van 2015, na een lesdag bij de School voor Intuïtieve Ontwikkeling, werd ik geïnspireerd tot het schrijven van het volgende gedicht:

“Schitterende  ijskristallen zijn heel teder en zacht,

in een subtiel sneeuwbaleffect  aan het rollen gebracht.

Door samen te delen, samen te leren en onze energieën te laten resoneren,

kunnen deze zich, 

andere ijskristallen meenemend,  

ontvouwen  tot  liefdevolle  energieën met lawinekracht! “

Het is inmiddels het jaar 2021.

Er  is veel turbulentie in de wereld én tegelijkertijd er is een mooie ontwikkeling gaande in de evolutie van de mensheid. De harmonie lijkt ver weg te zijn. Is dat echter over all zo?

Het bewustzijn van de mens, ieders eigen ervarings- en belevingswereld maakt hoe je situaties als deze kunt zien en benaderen.

Wanneer je vanuit een hartgedragen bewustzijn kunt leven, is er ondanks uiterlijke chaos, harmonie te vinden in de kern van iedere situatie. 

Yin en yang vormen immers uiteindelijk samen eenheidsbewustzijn. 

Alles is altijd met elkaar verbonden via de Allesomvattende oer-energie die Liefde is.

In de jaren 90 stelde de Japanse wetenschapper Masaru Emoto water bloot aan energieën en zo ook aan de energie van emoties. 

Hij bevroor het water en maakt foto’s van de bevroren waterkristallen.                    

Hartgedragen gedachten en emoties vanuit liefde, vreugde, compassie, vergeving en dankbaarheid vormen prachtige ijskristallen. Ze vormen harmonieuze kristallen zoals er eentje op de foto bovenaan dit schrijfsel te zien is.

Egogedragen gedachten en emoties zoals jaloezie, haat, angst en woede, zorgen er daarentegen voor dat er complete disharmonie in de kristallen van het water ontstaat.

Wij mensen bestaan voor zo’n 70 % uit water.  Water is, net zoals kristallen én bewustzijn dat zijn,  een informatiedrager. 

Je kunt je wel voorstellen wat een liefdevolle benadering van mens tot mens, van hart tot hart met mensen doet. Wat voor schitterende harmonieuze waterkristallen zullen zich in jou en anderen vormen, tijdens liefdevolle interacties?

Ben jij een “schitterend ijskristal” dat onderdeel uitmaakt van die liefdevolle energie met lawinekracht? 

Schitterende ijskristallen… rollende sneeuwballen… lawines met de zachte kracht van Liefde…

Wat zou vanuit Liefde handelen met de harmonie in de wereld doen?

“Be the change that you wish to see in the world.”     –  Mahatma Gandhi

Christien 2021