Psycho-energetische therapie

Psycho’ is verbonden met het psychische leven van de mens. Het heeft betrekking op de persoonlijkheid én de ziel. En zo op de psychische gesteldheid van je hele menszijn.
Energetisch duidt op het werken met het energieveld, zoals met de aura en de chakra’ s.
Therapie staat voor behandelwijze ter verbetering van.

Je lichaam als raadgever en als voertuig van je ziel. Er wordt tijdens psycho-energetische therapie regelmatig gevraagd: ‘Wat zegt je gevoel?’ en ‘Waar voel je dat in je lichaam?’ Eenvoudige vragen die je in verbinding brengen met je eigen lichaam.
Wat wil je lichaam je vertellen en ben jij dan in staat te luisteren naar de signalen van je lijf? Je eigen lichaam kan een heel wijze raadgever zijn!
Je fysieke lichaam is verbonden met de aura om je heen, je energetische lichaam. Door beide lichamen bewust met elkaar te verbinden, maak je automatisch een verbinding tussen je materiële en je geestelijke wereld. Verbinding tussen jouw lichaam en je ziel.

Alles wat jij meemaakt in je leven wordt in je eigen bewustzijn opgeslagen. Levenservaringen raken je en vormen je. Ze maken je tot wie jij bent. In de mooie en de lastigere levenssituaties. Je ontwikkelt vaak in de loop van je leven onbewust beperkende overtuigingen en uit zelfbescherming gewoonten en gedragspatronen die je op dat moment dienden, maar die later niet meer nodig zijn. Soms blokkeren ze je later zelfs en uiten ze zich uiteindelijk in de vorm van stress, pijn, somberheid of vermoeidheid. Je voelt je dan niet lekker in je eigen vel of ontwikkelt fysieke klachten.

Intuïtieve ontwikkelingsmethodieken uit de psycho-energetische therapie helpen je te leren luisteren naar je eigen lichaam en gevoel. En zo indirect naar je totale mens zijn. Op een liefdevolle, constructieve en helende manier.
Vanuit thema’s aanraken en loslaten, beperkende gedachten, overtuigingen en patronen doorbreken, acceptatie en vergeving kan er verandering en persoonlijke groei ontstaan.

In de psycho-energetisch therapie wordt er o.a. gewerkt met:
Counseling: door middel van een gesprek van mens tot mens onderzoeken we wat je hulpvraag is. Ik help je om eigen inzichten te krijgen en vanuit je eigen intuïtie, creativiteit en oplossend vermogen, bewust tot verandering te komen.
Begeleiding in de ademhaling.
Begeleiding met behulp van meditatie- en visualisatie-oefeningen.
Toegepaste Imaginatie (T.I.) Dit is een combinatie van counseling, werken met innerlijke beelden en de zintuiglijke reacties.
Leren luisteren naar de signalen van je lichaam.
Je energieveld. De aura en de chakra’s.
Een Roosreading. Met de roos als symbool inzicht krijgen van je totale mens zijn.
Tekeningen en dromen. In tekeningen en dromen wordt het onbewuste naar de bewuste geest gebracht. Hieruit kunnen inzichten naar voren komen.
Werken met de diepere betekenis van allerlei symbolen. Uit de natuur, uit mythen, cijfers, kleuren, vormen en meer.
Gestalttherapie. We gaan hierbij niet alleen in gesprek over wat je denkt en vindt, maar vooral over wat je voelt en ervaart. Wat en waar voel je het in je lijf. Je maakt contact met jezelf, met al je zintuigen. En zo maak je bewust contact met je eigen binnenwereld. Hier vind je meer heilzame antwoorden dan in het denken vanuit je brein.

Al deze ondersteunende ontspannings- en healing oefeningen zorgen voor een afname van stress, waardoor het immuunsysteem versterkt wordt. Je komt hierdoor beter in verbinding met je eigen lichaam en krijgt meer inzicht in persoonlijke processen. Je groeit stap voor stap toe naar wie je werkelijk bent. Naar je ware natuur.
Jij staat aan het roer van je eigen leven. Bij ChristALhelder werken we samen van mens tot mens en vanuit zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing.

Jij kunt je leven nieuwe groei, kleur, geur en bloei geven.

“DE ROOS IS EEN SYMBOOL VOOR DE HEILIGE GRAAL. VOOR DE KRACHT VAN GOD OP AARDE. JIJ HEBT DIE KRACHT IN JE!” 

(Uit: De Davinci Code van Dan Brown)

Een psycho-energetisch therapeut stelt geen diagnoses zoals een reguliere arts dat doet.